Feministische porno

Feministische porno met Anne G. Sabo

feminsitsche porno Anne Sabo

In Oktober organiseerde  Mail & Female een After(noon) Pornified. Een gesprek met onderzoekster en schrijfster van het boek “After Pornified”: Anne G. Sabo Ph.D.
Vanuit Mail & Female gaan Ella van der Gang en Marloes Meuzelaar (MFE.TV), Madeleine Vreekamp (Mail & Female) en Marije Janssen (deskundig op gebied van seks en media) onder leiding van Sue du Plessis, met Anne Sabo in gesprek. Allen zijn vrouwen die zich actief bezig houden met het thema vrouwen, seks en porno. Voor ons een belangrijk onderwerp omdat uit onderzoek blijkt dat vrouwen en meiden steeds meer porno consumeren.
In Amerika is één op de drie bezoekers van pornosites vrouw. Mail & Female heeft deze cultuuromslag herkent en erkend en levert een actieve bijdrage aan discours waar nog veel te ontdekken valt.

Positieve seks en porno waren, en zijn nog steeds een moeilijk onderwerp. Mail & Female wil in elk geval actief participeren in het ontwikkelen van taal en beeld om de vrouwelijke seksualiteit vorm te geven. Dat doen we nooit alleen maar altijd met mensen die met hart en ziel geloven dat het belangrijk is om seks en porno positief te laden. Dat blijkt ook heel goed mogelijk en we mogen ons gelukkig prijzen dat we door de jaren heen zoveel gedreven, lieve en creatieve mensen hebben ontmoet. Daarom hopen w ezaterdag 20/10 dan ook graag te begroeten en ben je tevens uitgenodigd deel te nemen aan de discussie.

· De plaats van positieve porno
· Het belang van vrouwelijke regisseurs, en de mannen?
· Wat wordt er bedoeld met “After Pornified”

after pornofied Anne Sabo

 

Sabo's boek biedt genoeg aanknopingspunten. Ze beschrijft haar onderzoek naar "de plaats van positieve porno in een gepornofiseerde maatschappij". Sabo richt zich in haar onderzoek op enkele regisseuses: Candida Royalle, Anna Span, Petra Joy, Jennifer Lyon Bell, Erika Lust en Jamye Waxman en Tristan Taormino. Ze bepreekt uitgebreid de aspecten van scripts, visuele techniek, muzikale keuzes en seksuele expressie. Bij haar beoordeling van het werk van deze regisseuses hanteert zij als criteria twee assen: ‘de filmische kwaliteit en de productiewaarde' en ‘het seksueel-politieke engagement, met inbegrip van de waarden van gendergelijkheid en haar bevindingen van schuld en schaamte’.

Een ander punt dat Sabo maakt is dat de kritiek uit feministische hoek, dat "porno de vrouw tot object maakt", niet perse noodzakelijk is. Dat is veel te simpel gedacht. Tenslotte beleven vrouwen ook oprecht plezier aan porno, zoals we ook oprecht plezier beleven aan ‘hoerige’ lingerie. Porno is net als erotische lingerie belangrijk voor ons. Het is een expressiemiddel en onderzoekterrein van onze seksualiteit. Het is dus ook niet zo vreemd dat Mail & Female de thema's lingerie en porno tot speerpunt van verandering heeft gemaakt , met als uitgangspunt liefde en kwaliteit (zie: Love from Holland en Mailfemale.TV).

 

Laten we een streep door ‘vrouwvriendelijke porno’ zetten en met Annie Sprinkle vaststellen dat: ‘the answer to bad porn is good porn!' Porno gemaakt met respect voor vrouwen en mannen die van seks houden.
En dan kunnen we verder! Want in het porno-laboratorium borrelt nog van alles. Explosief is onze selectie Queer porn van waaruit we nieuwe, bevrijdende seksualiteit verwachten. Een seksualiteit waarin we niet gehinderd worden door cultureel bepaalde rollen. Wordt vervolgt… Stay in tune!